Environtec Solution

Environtec Solution er et rent produktutviklingsselskap som retter seg mot offshore,- skips,-og oppdrettsnæringen. Utviklingen skjer i samarbeid med etablerte bedrifter og teknologisk miljø, og favner produktets faser fra idè, via modeller, 3D-modellering, tester og utprøvinger, designstudier og prototyper til ferdig produkt.

Environtec Solution har utviklet en del produkter som retter seg mot skips- oppdrett og offshorenæringen. Det er ferdig utviklet utstyr for vasking av fiskemerder, som selskapet har planer om å sette i produksjon i løpet av 2014.

2014 blir et spennende år, for her er også utviklingen av dyptvanns ROV'en estimert ferdigstilt.

Selskapets første produkt; The Multi Purpose ROV ble lansert i 2010 for verdensmarkedet med stor entusiasme og etterfølgende suksess. Deretter fulgte firmaet opp med sin første HullWiper i Juli 2012, og nå står andre generasjons HullWiperen HW02 på trappene med lansering slutt 2013.

Environtec Solution utviklet Multi Purpose ROV gjennom IFU (Industrielt forsknings og utviklingsprosjekt).
Prosjektet ble delfinansiert av Innovasjon Norge forskningsrådet. GAC var på denne tiden en av IFU's samarbeidspartnere som fattet en mere dybdegående interesse for prosjektet og dette resulterte i etableringen av GAC Environhull LTD senhøsten 2010.

Environtec Solution står for utvikling og produksjon mens den operative delen av produktet driftes og organiseres av GAC EnvironHull LTD, som har sitt hovedsete i Jebel Ali i Dubai.

Environtec Solution er et firma med store visjoner og et brennende engasjement som flere næringer vil dra stor nytte av i årene fremover.