ENVIRONTEC

Select your language
Go to content
UNDERVANSPRODUKTER
skip, fiskeoppdrett, og offshore

MARKEDSOMRÅDER


Environtecs markedsområder er skips, offshore og fiskerinæringen. Disse næringsområder har alle forskjellige sider ved deres virksomhet som påvirker miljøet i ulik grad. Myndigheter og miljøorganisasjoner utøver et kontinurlig press på disse bransjene og deres klimaprofil, og forsknings og teknologi miljøer er til enhver tid engasjerte i prosjekter som kan redusere klimautslipp.
 
Environtec vil, med sin kompetanse og sine produkter, gi sitt bidrag til en positiv utvikling for miljøet og de ulike operatørene i markedet.
_
SHIPPING

Skipsnæringen står daglig overfor store utfordringer i forhold til å ivareta markedets behov for frakt av varer og den miljømessige konsekvensen dette har på utlipp av miljøgasser og andre forurensninger. Environtec har teknologi og produkter som ivaretar bransjens behov for innsparing og effektiv drift.
_
OFFSHORE

Offshoremarkedet står overfor de samme utfordringer som skipsnæringen og bransjen er mottakelig for produkter som kan forbedre deres posisjon som næring hvor hensynet til miljøet står på dagsordenen. Environtec har ideer til produkter som kan ha en positiv effekt for markedet og som vil føre til reduserte klimautslipp.
_
FISKEOPPDRETT

Utvikle og designe undervannsprodukter til dette markedet stiller høye miljøkrav. Oppdrettsnæringen ønsker å produsere mest mulig fisk med bruk av minst mulig fôr. En effektiv drift kommer også miljøet til gode. Vi ønsker å være en viktig partner for effektivt vedlikehold.

KONSTRUKSJON

Selskapet har ca 1200m2 verksteds lokale med en 8 tonns traverskran som gjør det montasjen og forflytning enkelt. All design og montasje skjer i dette verkstedet, hovedkomponenter blir produsert hos underleverandører som Miretu AS og Velle Utvikling. Å benytte seg av gode underleverandører gjør at selskapet kan fokusere mer på selve produktet og videreutvikle dette for verdensmarkedet.
_
Bevegelse og flyteevne
Dette blir nøye og grundig testet i selskapets testtank for optimal drift.
_
Test og sjekk
Testing og sjekk av monterte komponenter er en nødvengig del av kvalitetsikringen.
_
Montasje
Blir utført i egenutviklet rotasjons stands hvor en kan montere deler og produkter i alle vinkler.
SEND EN DIREKTEMELDING

Environtec Production AS

Pål Espen

Bjorn Farmannsgate 3,
3678 Notodden Norway

Office: +47 97 83 73 73
Mob: +47 41 48 77 33

© Environtec Production AS - 2021

Back to content